Blogy, články

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia dieťaťa),

prišli ste sem, lebo očakávate, že súd rozhodne váš spor o dieťa.

To, že sa rozvádzate je pravdepodobne preto, že ste boli k sebe neohľaduplní a o svoj vzájomný vzťah ste sa nedostatočne starali. Súd Vaše manželstvo rozvedie, ale nechcite, aby súd rozhodoval o osude Vášho dieťaťa, pretože ani pri najlepšej snahe nerozhodne tak, aby ste boli spokojní a aby bolo spokojné aj Vaše dieťa. Súd Vaše dieťa nepozná, nikdy mu nebude na ňom záležať tak, ako Vám – rodičom.

Nezbavujte sa vlastnej zodpovednosti za svoje dieťa a nepresúvajte ju na súd. Rozvodom prestanete byť partnermi, no navždy zostanete rodičmi. Aj po rozvode ste ako rodičia zodpovední za vývoj Vášho dieťaťa. Rozhodujúcu úlohu máte práve Vy, i keď nebudete žiť v spoločnej domácnosti.

Rodičia žijúci spolu dokážu riešiť záležitosti dieťaťa bez toho, aby potrebovali súdy.

Mnoho rodičov, ktorí sa rozišli, dokázalo uzavrieť spoločnú dohodu o budúcnosti svojich detí. Prečo by ste to nedokázali aj Vy? Pre dieťa je dôležité, aby videlo, že aj tak náročnú životnú situáciu, akou je rozvod, viete vyriešiť na úrovni, dôstojne, bez toho, aby ste do Vášho sporu zaťahovali dieťa. Vaša Rodičovská dohoda je to najlepšie, čo môžete pre Vaše dieťa urobiť po tom, ak Vás už nebude mať v jednej spoločnej domácnosti.

Súd očakáva, že sa budete snažiť dosiahnuť spoločnú dohodu. Máte právo pri tom využiť odbornú pomoc – napr. rodinnú mediáciu, párové poradenstvo. Súd je presvedčený, že sa vám podarí dosiahnuť dohodu ohľadne dieťaťa a v najbližších dňoch ju súdu predložíte na schválenie.

To je dôvod, prečo od vás súd nepotrebuje a neočakáva žiadne dlhé vyjadrenia k terajšej situácii. Nepíšte súdu, prečo táto situácia nastala, kto ju zapríčinil, akým spôsobom. Nemíňajte vzácny čas vzájomným ohováraním. Vaše dieťa by z toho nemalo radosť.

Dieťa nezapríčinilo váš rozchod a pravdepodobne si rozchod vôbec neželá. Vy ste sa rozhodli žiť oddelene, preto ste voči dieťaťu povinní aktívne hľadať to najlepšie riešenie pre dieťa. Ako rodičia máte právo sa rozísť, ale s využitím tohto práva vám vzniká povinnosť vyriešiť ďalší život vášho spoločného dieťaťa.

Je dôležité, aby ste sa obaja aktívne snažili o dosiahnutie spoločnej dohody. Ak by sa vám predsa nepodarilo dospieť k vzájomnej dohode, súd bude prihliadať na to, ako každý z vás pristupoval k hľadaniu spoločnej dohody.

Teraz si dohodnite čo najskorší termín spoločného stretnutia so zástupcom SPODaSK, pretože na SPODaSK vás oboch spoločne poučia a v prípade potreby Vám odporučia odbornú pomoc. Váš termín? SPODaSK bude súd informovať o pokroku v záležitosti Vášho dieťaťa..

Iste chcete, aby táto záležitosť bola čím skôr vyriešená. K tomu nám pomôžu všetky kontaktné údaje na Vás a na dieťa, preto ich teraz nadiktujte, prosím.

Je tu niečo, čomu ste nerozumeli?

Ak máte svojich právnych zástupcov, informujte ich o tomto poučení.

Termín pojednávania, na ktorom predložíte spoločnú dohodu bude o 3 mesiace, dňa ... o ... Súd je samozrejme pripravený schváliť Vašu dohodu aj skôr.