Blogy, články

" To sa nehanbíte hodiť mi Vaše dieťa na sudcovský stôl, ako kus mäsa o ktorom mám rozhodnúť? Ja Vaše dieťa nepoznám, nikdy mi na ňom nebude záležať tak ako Vám a mám o ňom rozhodovať? "

Jűrgen Rudolph, nemecký emeritný sudca

"Otec nie je druhá mama, mužskému princípu potrebujeme vrátiť jeho miesto,“

Hovorí sa, že z chlapca môže urobiť muža len iný muž. Je to skutočne tak? Alebo je to prežitok? Sú chlapci naozaj iní? A prečo je to tak? Prišlo Vám niekedy na um, že odlišnosť chlapcov od dievčat ovplyvňuje aj to, ako sa vzdelávajú?

Konferencia Aký otec taký syn otvorila tému prirodzených rozdielov chlapcov a dievčat a ako to ovplyvňuje ich výchovu a vzdelávanie.Bola určená pre otcov a mamy, ktorí túžia objaviť podstatu otcovstva v súčasnosti, pre starých rodičov, pedagógov a trénerov, ktorí pracujú s chlapcami a podieľajú sa na formovaní ich charakteru a výchove budúcich otcov.

Bola to jedinečná konferencia v Európe, ktorá je oslavou otcovstva a prvá konferencia na Slovensku venovaná otcom a výchove chlapcov. Konala sa 15.6.2019 v Bratislave.

Sledovala som túto tému už v roku 2018, kedy tvorcovia urobili 1. ročník, a keď som sa dozvedela, že sa plánuje druhý, so súhlasom prezídia RPPD som sa prihlásila. Vstupenka bola dvojvstupenkou, teda pre dvoch, preto som som ponúkla možnosť účasti aj jednému "tatinovi", ktorý je otcom štvorročného syna, a teda sa ho téma priamo dotýka.

Kvalita, akú akcia ponúkala a aj reálne vytvorila, sa nedá popísať, odporúčam ju v budúcnosti naživo ochutnať. V cene vstupenky bolo občerstvenie, technická podpora na vysokej úrovni, sprievodné akcie, slušnosť, ochota komunikovať, odpovedať, každý, kto tam bol, cítil, že je vítaný.

Po skončení konferencie som oslovila priamo pani Katarínu Rácz z OZ Asrow, ktorá konferenciu poriadala. Poďakovala som za možnosť byť prítomná a pýtala som sa, či boli pozvaní a či prišli aj zástupcovia štátnych inštitúcií. Potvrdila mi, že pozvaní boli, avšak účasť nepotvrdil nikto. Aká škoda, že ľudia, ktorí celé dni a roky tvrdia, že chcú zmeniť štátny a verejný systém okolo ochrany detí si nenašli čas a chuť prísť pozrieť na tak silné a dôležité témy, ktoré sa týkajú výchovy detí. ( Pre doplnenie - OZ Asrow má aj svoju súkromnú materskú školu Pramienok, zameranú práve na silnú spoluprácu rodičov a pedagógov, pričom prvá a hlavná podmienka na podanie žiadosti do škôlky znie : "Neoddeliteľnou súčasťou prijímania dieťaťa je osobné stretnutie s oboma rodičmi.")

Vyše 200 rodičov a ľudí, ktorým na tvorení detstva našich detí ozaj záleží, si však čas našli a jednu slnečnú sobotu sme tak celý deň trávili spoločne, a aj sme boli ochotní za to zaplatiť. Súčasťou vstupenky je aj archív príspevkov, ktorý už mám k dispozícii a v prípade, že máte záujem niečo sa dozvedieť, o to, ako meniť seba, svoje postoje, pochopiť svoju úlohu v živote svojich rodín, nahliadnuť aj do častí seba, ktoré bolia a to sú hlavne vzorce správania vašich rodičov, ich rodičov a predkov, môžete osloviť organizátorov a video vstupenku si zakúpiť. Odporúčam.

Na konferencii vystúpili viacerí odborníci, niektoré články o nich nájdete dolu v odkaze. Prešli sme si spoločne históriou, kedy sme si pripomenuli, ako bola zdravá mužská sila ničená a ako sa vymývaním mozgov používala na konflikty s cieľom ovládať, ničiť a manipulovať. Dozvedeli sme sa, aká však zdravá mužská agresivita je dôležitá, a prednášajúci muži nám o tom nielen hovorili, hlavne ju ukazovali celým svojim telom, hlasom, ráznosťou.

Nebolo potrebné riešiť nejaké názory o "striedavej starostlivosti", absolútne táto téma nemala miesto, pretože každý z prítomných automaticky a jasne formuluje a tvorí "spoločnú starostlivosť", spoločnú zodpovednosť obidvoch rodičov.

Na koniec odcitujem slová, ktoré tam zazneli: "Agresivita muža sa stala dnes akoby nežiaducou. Až do chvíle, kedy horí dom a treba vykopnúť dvere."

https://konferenciaotecasyn.sk/blog/

Ivetka Kačkovičová